Transparència

Estàs a

Compartir en   Whatsapp compartir Facebook compartir Twitter compartir Twitter compartir


Pressupost 2018.
A continuació, possa'm a la vostre disposició el pressupost corresponent a l'any 2018: Podeu pitjar aquí per visualitzar.     Rebeu una salutació cordial, Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. ...
Projecte esportiu 2018.
A continuació, adjunta'm el projecte esportiu 2018: Pitjau aquí per visualitzar.   Rebeu una cordial salutació, Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. ...
Memòria simplificada 2017.
Vos adjunta'm, memòria simplificada corresponent a l'any 2017, on la podeu visualitzar aquí.     Rebeu una cordial salutació, Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. ...
Taxes Federatives 2018.
Adjunta'm taxes federatives 2018, on podeu visualitzar-les aquí.     Rebeu una salutació cordial, Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. ...
Balanços econòmics 2017.
A continuació, possa'm a la vostre disposició els balanços econòmics de situació i explotació, corresponents a l'any 2017:   > Situació: Pitjau aqui per visualitzar.   > Explotació: Pitjau aqui per visualitzar.     Rebeu una salutació cordial, Federació ...
Comptes Comptables 2017.
Possa'm a la vostre disposició els comptes comptables corresponents a l'any 2017:   Grup 4.- Acreedors i deudors: Pijta aquí per veure el grup 4.   Grup 5.- Comptes financieres: Pitja aquí per veure el grup 5.   Grup ...
Projecte Esportiu FBME
A continuació, posa'm a la vostre disposició el Projecte Esportiu de la Federació: http://www.fbmweb.com/docs/1498566123.pdf         Salutacions cordials, Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. ...
Memoria simplificada 2016.
Adjunta'm la memòria de la Federació simplificada corresponent a l'any 2016: http://www.fbmweb.com/docs/1498565861.pdf       Salutacions cordials, Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. ...
Taxes Federatives.
Adjunta'm les taxes federatives: http://www.fbmweb.com/docs/1498565758.pdf     Salutacions cordials, Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. ...
Balanços de situació i explotació de l'any 2016.
A continuació, posa'm a la vostre disposició els següents balanços:   -Balanç de Situació de l'any 2016: http://www.fbmweb.com/docs/1498565505.pdf   -Balanç d'explotació de l'any 2016: http://www.fbmweb.com/docs/1498565596.pdf   Salutacions cordials, Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.   ...
Comptes contables dels grups: 4, 5, 6 i 7 de l'any 2016.
Posa'm a la vostre disposició els comptes contables dels següents grups:   Grup 4 - Acreedors i deudors: http://www.fbmweb.com/docs/1498564910.pdf   Grup 5 - Comptes financieres: http://www.fbmweb.com/docs/1498565013.pdf   Grup 6 - Despeses: http://www.fbmweb.com/docs/1498565058.pdf   Grup 7 - Venta e ingresos: http://www.fbmweb.com/docs/1498565064.pdf   Salutacions cordials, Federació Balear de ...
Transparencia
Apartat en preparació Si voleu qualsevol informació en relació a la llei de transparencia ho podeu solicitar a les oficines de la federació Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació ...