Procediments d'acreditació de competències professionals en muntanya (Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears- IQPIB)

Estàs a

Compartir en   Whatsapp compartir Facebook compartir Twitter compartir Twitter compartir


Feim extensiva la següent informació

http://www.fbmweb.com/img_blog/1513512769.jpg

http://www.fbmweb.com/docs/1513511572.pdf

L'Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears és l'òrgan encarregat de definir l'estructura de les qualificacions, i establir i mantenir el sistema integral de les qualificacions professionals a les Illes Balears en alts nivells de qualitat i valoració social. També té com a objectiu promoure i realitzar actuacions i estudis encaminats a l'enfortiment, al desenvolupament i a la millora de la formació professional, per iniciativa pròpia, per indicació del Consell de la Formació Professional de les Illes Balears o per petició expressa de les administracions públiques amb competències en la formació professional.

El passat 22 de Novembre es va publicar al BOIB la convocatòria per Acreditar Competències Professionals de les especialitats de Muntanya durant l'any 2.018.

http://www.caib.es/sites/iqpib/ca/convocatoria_22_novembre_2017/

REQUISITS:

1.Tenir, almenys, 3 anys  d'experiència laboral relacionada amb les competències professionals que es pretén acreditar. Amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, en els últims 10 anys transcorreguts abans de la convocatòria. 

i/o

2. Tenir formació relacionada amb les competències professionals que es pretén acreditar d‟ almenys 300 hores realitzades en els últims 10 anys. 

Les diferents fases del procediment, admissió, assessorament i avaluació, es duran a terme a les seus de referència següents:


Qualificació professional: Guia per itineraris de muntanya baixa i mitjana
Codi: AFD159_2
Seu principal: IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (c. del Gremi de Forners, 4, 07009 Palma) 
Seu auxiliar a Menorca: IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)
Seu auxiliar a Eivissa i Formentera: IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

Qualificació professional: Guia per barrancs secs o aquàtics
Codi: AFD338_2
Seu principal:IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (c. del Gremi de Forners, 4, 07009 Palma) 
Seu auxiliar a Menorca: IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)
Seu auxiliar a Eivissa i Formentera: IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)